Välj FönsterExperten

Allt fler väljer PVC-fönster

2008-09-08 Högsta betyg för PVC-fönster.

Det blev höga betyg för PVC-fönster när nätpublikationen ”Green Guide to Specification” i juni månad lanserade sin guide för fönster.
PVC-fönster har fått högsta betyg, A+ , i flerfamiljshus och andra lite större byggnader, typ kontor, skolor, sjukhus och liknande.
Näst högsta betyg, stort A, blev det för PVC-fönster i villor och andra mindre byggnader.

Marknadsandelarna för underhållsfria PVC-fönster ökar. Det visar statistik från Snickeriernas riskförbund och Industrigruppen för PVC-fönster.
Under förra året var volymökningen för PVC-fönster 36,6 procent, vilket kan jämföras med 22,8 procent för aluminiumklädda träfönster.

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: