Aereco ...

... ledare av behovsstyrd ventilation. Demand controlled ventilation.

Som uppfinnare av fuktstyrd ventilation utvecklar Aereco innovativa lösningar för bostads-och industribyggnader med ett centralt begrepp, behovsstyrda luftflöden. Aereco ventilationssystem uppfyller till fullo de verkliga utmaningarna när det gäller energieffektivitet och luftkvalitet inomhus. Närvarande i de flesta länder i Europa, Kina, Japan, USA och Ryssland, fortsätter Aereco att växa i världen. Aereco, vars huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Collegien  Frankrike. Aereco har 10 dotterbolag i världen och ett stort nätverk av distributörer. I Sverige är DCV Systems distributör. Aereco erbjuder flera serier av komponenter som kan användas i olika system, från naturlig och hybridventilation till mekanisk frånluftsventilation.

Två miljoner produkter tillverkas varje år för att utrusta ett genomsnitt på 300 000 bostäder över hela världen, främst i Europa. Sedan dess starten 1983 har mer än 3,5 miljoner bostäder försetts med Aereco system.

Innovativa för att ligga steget före.

Vårt forskningscenter utvecklar och testar innovativa principer och processer som kommer att användas i morgondagens produkter. Med experter på inomhusluft och akustik besitter forskningscentret den kunskap och utrustning som behövs för att föreställa sig och utforma framtida system.

Designa och förutse marknadens behov

Vårt team av FoU-ingenjörer utvecklar de begrepp som föreslås av forskningscentret, som kombinerar prestanda, design, kvalitet och kostnad. Med state-of-the-art CAD-arbetsstationer och friformsframställning kan nya produkter läggas till i tillverkningsprocessen i tid för att möta marknadens behov.

Två miljoner ventilationsprodukter tillverkas varje år.

Produkterna tillverkas i Collegien, Frankrike i en 18000m² stor anläggning. Alla produktionsmedlen är konstruerade och tillverkade i egen regi. Luftfuktighetskänsliga sensorer tillverkas och monteras i ett speciellt luftkonditionerat rum som svar på de särskilda behoven hos denna viktiga del av Aereco ventilationsprodukter.

Total kvalitet.

Kvalitet är ett nyckelord på Aereco. I linje med sin ISO 9001-certifiering är att kvalitetskontroller utförs vid alla steg i tillverkningsprocessen för att säkerställa att produkterna uppfyller kundernas krav till bästa kostnad och med kortast möjliga ledtid. Interna kontroller kompletteras med externa sådana från oberoende franska och utländska laboratorier (CSTB, Socotec, CETIAT, etc).

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: