Vad är ROT-avdrag?

ROT-avdraget är ett skatteavdrag som omfattar renovering, ombyggnad och tillbyggnad av småhus och bostadsrätter. Det innebär att den som vill genomfö:ra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden, dock med max 50 000 kronor per år och individ. Det är ägaren av ett småhus eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. ROT-avdraget är permanent och gäller för arbeten som påbörjats från 8 december 2008.

Hur mycket sparar du genom att anlita FönsterExperten?

Fönsterbyten räknas som ROT-arbeten, vilket innebär att fönsterbyten berättigar till skatteavdraget. Eftersom vi på FönsterExperten även utför installationen av fönstren kan du som kund dra av 50% av arbetskostnaden för installationen! Och givetvis ger vi garanti även på montaget.

Hur mycket sparar jag på ROT-avdraget?

ROT-avdraget är i praktiken ett tillägg till det redan existerande RUT-avdraget (avdrag för hushållsnära tjänster). Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år. Totalt kan de två delägarna alltså renovera för max en kostnad av 200 000 kronor per år.

Räkneexempel:

Årsinkomst: 200 000 kr
Skatt (30%): 60 000 kr

Renovering görs för en arbetskostnad om 100 000 kr.

Berättigad till ROT: 50 000 kr (50% av 100 000 kr)
Slutlig skatt: 10 000 kr (60 000 kr - 50 000 kr)

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: