Aluminium, System, Fönster och Dörrar

Aluprof har utvecklat ett Al-system enligt de senaste trenderna inom arkitektur och byggteknik. Systemets profiler består av tre-kammar konstruktion med bruten köldbrygga. Djupet på karmarna är 60mm och för fönsterbågar 69mm. MB- 60 systemet kännetecknas av lågt U-värde tack vare specialdesignade värmeisoleringsceller och lister. Profilsystemet uppfyller värmeisoleringskraven på fönstermaterial grupp 2.1 och dörrmaterial grupp 2.2 enl DIN 4108.

Design

Monteringsdetaljer

Tester och certifikat MB fönster och dörrar är godkända av Byggforsknings Institutet i Warsawa.
MB profiler försedda med bullerskyddande glas uppvisar Rw värden på 47dB, enl. laboratorietester utförda av IFT Rosenheim Tyskland.
Isolerglaspaketen är testade och godkända av Statens Provningsanstalt gäller 2 glas 4/16Ar/4. U-värde = 1,0

Fönsterexperten i Sverige AB

Kontakta oss

Telefon:
042-99 505

Post- och besöksadress:
Bryggerivägen 142
253 41 Vallåkra

Via e-post: